نفر
ورود
خروج

خوابگاه دخترانه پارس(فقط ماهانه)

40%

در این تاریخ، ۴۰٪ از اتاق‌ها پر هستند. برای رزرو زودتر اقدام کنید.